CREF- methode ®

CREF logoEr wordt tijdens de sessies gewerkt met de CREF-Methode® welke is gebaseerd op de universele levensbehoeften van de mens. Met deze methode kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. Het is voor iedereen geschikt!

In de onderstaande korte film wordt op een eenvoudige wijze uitgelegd hoe de methode werkt:

Het CREF® model:

CREF model

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation). De ingezette manieren om dit te bereiken zijn o.a.:

– Equicoaching®

– EMDR

– Delenwerk

– Visualisaties

Welke klachten kunnen behandeld worden?
– 
Onzekerheden, weinig zelfvertrouwen
– Stress, veel spanning
– PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)
– Burn out, overwerkt en overspannen
– Depressie of andere neerslachtigheid
– Gedragsproblemen (door bv. adoptie of scheiding)
– Angstklachten
– Traumaverwerking
– Rouwverwerking
– Geen Boden Syndroom
– Hechtingsproblematiek
en meer………

Tarief:

Je kunt je aanmelden voor een traject of een vrijblijvende kennismaking in de praktijk, klik hier om contact op te nemen.

Traject: Ieder traject begint met een intakeformulier en daarna een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek krijg je uitleg over de werking van het brein, psycho-educatie en de voorwaarden om tot een goed basisvertrouwen te komen.

De kosten zijn per sessie € 110. Kosten voor kinderen tot 12 jaar, per sessie € 80. Wij zijn vrijgesteld van BTW voor psychosociale therapie.

De behandelingen bij Equisabella Coaching worden (deels) vergoed door de zorgverzekering, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Tevens is inkopen vanuit een PGB mogelijk. Bij een coach-/behandeltraject op werkgebied wordt vaak, vanuit de Wet Poortwachter of een opleidingsbudget, de kosten (gedeeltelijk) door de werkgever vergoed. Ook diverse regelingen zoals re-integratietrajecten (IRO) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

De algemene voorwaarden van Equisabella Coaching zijn op alle sessies, trainingen, offertes en activiteiten van toepassing, deze kun je opvragen per mail.

Wil je meer weten? Neem contact op, klik hier.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
× Stuur nu een WhattsApp: