EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Vrij vertaald betekent het: Door oogbewegingen minder gevoelig maken en verwerken.

Het is niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. In relatief korte tijd, worden veranderingen teweeg gebracht.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

De methode is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornissen of Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS).

Kort geschetst houdt EMDR het volgende in:

De cliënt concentreert zich op een maximaal negatief beladen beeld uit zijn herinnering en een daaraan verbonden negatieve opvatting over zichzelf, met de daaraan gekoppelde emoties en lichamelijke sensaties. Dit geheugenbeeld staat symbool voor het trauma. Tijdens het oproepen van dit beeld, bewerkstelligt de therapeut afleiding door middel van:

  • Voor de ogen van de cliënt heen en weer bewegende vingers van de therapeut.
  • Tactiele bewegingen van de therapeut op bijv. de handen of de knieën van de cliënt.
  • Geluidstonen via een koptelefoon die beurtelings in het rechter- en linkeroor zijn te horen.

Wanneer de cliënt geen spanning meer ervaart bij het beeld wordt op dezelfde wijze aan het beeld een positieve opvatting, over zichzelf, gekoppeld. Het beeld is overigens niet geheel weg, maar de emotionele lading en daarbij de fysieke respons is verdwenen.

De gedachte achter EMDR is dat er opnieuw een beeld wordt opgeslagen maar dit keer met een lichaam met een laag adrenalinepeil en een rustige hartslag. Je zou het hele proces kunnen vergelijken met een document op de computer; een bestaand document kun je aanpassen en weer opslaan.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
× Stuur nu een WhattsApp: