Methodes

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach begeleidt dit proces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Tijdens de sessies word een paard ingezet en de reacties die het paard geeft worden gebruikt in het proces van de coachee(s).

De gebruikte methodes voor de coaching zijn:

Equicoaching®
NLP
Transactionele Analyses

Mogelijke coachingstrajecten die gestart kunnen worden zijn;

  • Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee inbeweging komt. Coaching is de ander leren te leren.
  • Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.
  • Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.
  • Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.
  • Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
  • Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.
  • Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.

Alle trajecten beginnen met een intake gesprek. Hierin maken we kennis met elkaar en
worden de doelen besproken.

Tarief
De prijs voor een sessie is € 120,00. De algemene voorwaarden van Equisabella Coaching zijn op alle trainingen, offertes en activiteiten van toepassing, deze kunt u opvragen, klik hier.

Teambuilding

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
× Stuur nu een WhattsApp: