Gastblog: ADHD kun je genezen!

Geschreven door Baukje van Leeuwen, de oprichtster van de CREF methode: Stop met onderzoeken ADHD en ga genezen! Gastblog:

Met de CREF-Methode was er al vanaf 2013 een oplossing voor ADHD zónder het gebruik van zware medicijnen. De CREF-Methode grondlegger beweerde altijd al wat het hersenonderzoek van nu heeft vastgesteld. Het brein van een ADHD’er is inderdaad kleiner. Dit gegeven was al eerder bevestigd bij rattenonderzoeken en bij mensen met een Post Traumatisch Stress Syndroom. Sinds de CREF-Methode ADHD mensen behandelt alsof het gaat om een PTSS, zijn er zeer succesvolle resultaten. Het medicijn gebruik is niet meer nodig.

Baukje van LeeuwenBaukje van Leeuwen, therapeut en grondlegger van de CREF-Methode heeft gebruik gemaakt van eerder onderzoeken die in Amerika gedaan zijn bij mensen met een PTSS. De inmiddels bekende EMDR trauma verwerkingstechniek heeft vele onderzoeken met getraumatiseerde soldaten uitgevoerd. Kenmerken van getraumatiseerde soldaten waren onder andere druk (bewegelijk) gedrag of juist zeer teruggetrokken (verstarring) gedrag. De MRI scans van deze soldaten lieten toen al zien dat het brein kleiner was dan bij een niet getraumatiseerd persoon. Ook bij ratten deed men onderzoek op breinniveau. Zwangere ratten die bloot gesteld werden aan hoge stress, bleken rattenkinderen te krijgen met een kleiner brein. Het was dus al bekend dat stresshormonen invloed hadden op het brein.
De soldaten zijn na behandeling met EMDR opnieuw bekeken met een MRI scan. Daar stelde men vast dat het brein weer tot een volledige grote was gegroeid.

illustratie Lobke van Cauter

Lobke van Cauter

Voor Van Leeuwen waren deze feiten eenvoudig genoeg om er naar te gaan handelen. Want, de ADHD hulpvragers in haar praktijk hadden ten alle tijde, of een stressvolle zwangerschap meegemaakt, of een medisch ingrijpen bij geboorte of een lastige hechtingsperiode of één van de ouders hadden traumaschade of in de schoolperiode was het zeer onveilig of te stressvol geweest enz. enz.. In elk geval, een zeer stressvol brein. Het antwoord voor succesvolle behandeling is de CREF-Methode, wat staat voor Circle Reprint Emotional Foundation. Het  is een methode op psychosociaal vlak, waarbij verschillende wetenschappelijk onderbouwde technieken worden ingezet, die zeer goede resultaten in de praktijk geeft bij mensen met sociaal-emotionele problemen.

Ondertussen worden uit meerdere hoeken worden keer op keer vraagtekens gesteld over de explosieve toename van het aantal ADHD-diagnoses bij kinderen en bijbehorend medicijngebruik. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat in 2011 meer dan 200.000 mensen medicatie gebruikten vanwege ADHD. In 2005 waren dat er 70.000. Een enorme stijging, die nog steeds doorgaat. Van alle verstrekkingen aan ADHD–middelen is maar liefst 66% bestemd voor jongeren tot 20 jaar. De meeste gebruikers van ADHD–middelen vallen in de leeftijdsgroep 10– tot 12–jarigen. Alternatieven die de oorzaken van de symptomen van ADHD aanpakken krijgen onvoldoende aandacht volgens het rapport “Kinderen verdienen beter; een oproep voor een gezonde aanpak van de ADHD-epidemie”  van de Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Bijwerkingen medicijnen onvoldoende bekend

medicatieADHD medicatie. Bij ADHD worden zware medicijnen verstrekt waar de werkingen en bijwerking onvoldoende van bekend en bewezen zijn. De psychostimulantia die bij ADHD het meest worden voorgeschreven, zoals Ritalin en Concerta, vallen onder de Opiumwet en van deze middelen is een lange lijst bijwerkingen bekend. Dr. Sjef Teuns, eerste kinderpsychoanalyticus van Nederland en emeritus hoogleraar in de psychiatrie stelt zelfs: “Middelen als Ritalin, Concerta, Strattera en Medikinet zijn harddrugs. Deze medicijnen zouden niet aan kinderen moeten worden gegeven”.

Fictieve ziekte bedacht door farmaceutica

Het antwoord op de vraag hoe het kan dat in onze maatschappij in korte tijd een verdriedubbeling van het aantal ADHD-diagnoses heeft plaatsgevonden en het medicijngebruik onder kinderen explosief is gestegen is simpel: commercie. De farmaceutische industrie verdient veel geld aan de voorgeschreven medicijnen.  De totale uitgaven aan de ADHD–middelen methylfenidaat en atomoxetine waren in 2011 in Nederland € 42,5 miljoen euro (bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen).  Dit terwijl ADHD zelfs een verzonnen zou ziekte zijn. Leon Eisenberg, psychiater en ontdekker van ADHD, onthulde vlak voor zijn dood in 2009 aan de Duitse interviewer Jörg Blech dat ADHD een fictieve ziekte is ter bevordering van de verkoop van medicijnen.

Oplossing: CREF-Methode

illustratie Lobke van Cauter

Lobke van Cauter

Nu het artikel van de Duitse interviewer ook nog eens zijn weg vindt in de Nederlandse media, vind Van Leeuwen dat het tijd is voor actie. “Iedere keer wordt de noodklok geluid”, maar een daadwerkelijke oplossing wordt niet geboden,” aldus Van Leeuwen.  “Je kan bij kinderen met ADHD-achtige verschijnselen de langspeelplaat wel stoppen met medicijnen zoals Ritalin, maar als je stopt met deze medicijnen, speelt de plaat vrolijk weer verder. Het probleem wordt niet opgelost. Medicijngebruik laat de oorzaak liggen. Van belang is om te weten waar de symptomen dan wel vandaan komen en hoe we er mee om kunnen gaan. Veelal zit dit in een vorm van hechting problematiek en de emotionele verbinding.” Van Leeuwen ontwikkelde de CREF-Methode waarbij de oorzaak van het afwijkende  gedrag bij ADHD en aanverwanten bij de kern wordt  aangepakt en opgelost zónder medicijnen.

De symptomen van ADHD, zijn eigenlijk terug te leiden tot een vroeg ontwikkeld en verwaarloosd post traumatisch stress syndroom. Een kind vertoond afwijkend gedrag (ADHD) als overlevingsstrategie. Het brein ervaart deze strategie  als succesvol en herhaalt deze strategie.Van Leeuwen: “Tot nog toe wordt de belangrijkste periode voor de aanleg en ontwikkeling van dergelijke emotionele- en gedragsproblemen, de periode van zwangerschap en bevalling,  niet  meegenomen in de diagnostiek. Uit eerder en recent wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer de kwetsbaarheid van het ongeboren kind en de gevolgen hiervan voor latere problemen als impulscontrole, hyperactiviteit,  gedrag- en emotie regulatie en concentratie. Allemaal uitingen die in de psychiatrische diagnostiek (DSM) bij elkaar gecategoriseerd worden als ADHD of een aanverwant. De CREF-Methode omvat  verschillende wetenschappelijke onderbouwde technieken;  er wordt gewerkt  aan de prikkels die in het brein zorgen voor de aanmaak van verschillende hormonen.

Daarnaast wordt er aan de  emotionele verbinding en de zeer belangrijke invloedrijke rol van de ouders gewerkt, iets  waar ontdekker van ADHD  Leon Eisenberg uiteindelijk ook voor pleitte. Het basisvertrouwen wordt hersteld. “
De CREF-Methode is inmiddels een succesvolle methode gebleken op gebied van allerlei verschillende soorten gedragsproblematiek. In Nederland zijn op dit moment 45 erkende behandelaars .

Baukje van Leeuwen (41) is therapeut in de Integratieve Psychotherapie, Hypnotherapeut en CREF-Methode Docent. In haar praktijk en opleidingscentrum BL-balans en IKEV, begeleidt zij volwassenen, hulpverleners  en teams met meest uiteenlopende hulpvragen of leerprocessen. Het IKEV is inmiddels uitgegroeid tot 6 andere vestigingen in heel Nederland.

IKEV
Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met:

IKEV, info@ikevcentraal.nl Baukje van Leeuwen, tel. 06-19174487, maarten@ikev.nl

Van Leeuwen heeft het  IKEV, Instituut voor Kennis en Vaardigheden opgericht. Daarmee wordt specialistische kennis omtrent de CREF-Methode overgedragen in de vorm van opleidingen, bijscholingen en meer voor professionele hulpverleners. Van Leeuwen heeft het boek Levensbelang geschreven waarbij de methode uitgebreid omschreven wordt met herkenbare casuïstiek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
× Stuur nu een WhattsApp: